image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยวันนี้ (23 พ.ย. 62) เวลา 15.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จากนั้น เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง “รวงผึ้ง Bangkok Run” ณ บริเวณด้านหน้าโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีช กรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า

สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ด้วยการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างความปลอดภัยต่างๆ เช่น การขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำการ ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้า และป้ายเตือนให้ลดความเร็ว การทำความสะอาดผิวจราจร การจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น การปลูกต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ และเกาะกลางถนน รวมถึงการทำความสะอาดผิวถนน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ เน้นบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า เป็นถนนตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีที่แผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็น โดยกำหนดปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2,562 ต้น ตลอดสองข้างทาง รวมระยะทางรวม 12 กิโลเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้อื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ถนนเส้นดังกล่าวเกิดความร่มรื่นสวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนต้นรวงผึ้งจากบริษัทภาคีเครือข่าย ได้แก่ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า “รวงผึ้ง Bangkok Run” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ซึ่งเป็นถนนเส้นใหม่ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ซึ่งถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ตามแนวทางตะวันตก – ตะวันออก ของกรุงเทพมหานคร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ตลอดจนช่วยบรรเทาและ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “รวงผึ้ง Bangkok Run” แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติ จาก นายอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เป็น ผู้นำวิ่ง โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย

------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 469  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้