image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

           วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ทรงพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด ผู้ชนะและผู้เข้าร่วมการประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ ผู้ชนะการประกวดกุลบุตร กุลธิดากาชาด ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด จากนั้นทรงเยี่ยมร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ร้านโครงการพระดาบส ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านกองทัพอากาศ และร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเยี่ยมชมร้าน “กรุงเทพมหานคร” ในงานกาชาด 15 – 24 พ.ย. นี้ ที่สวนลุมพินี

           สำหรับการจัดงานกาชาดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 62 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 2 ร้าน พื้นที่รวม 1,032 ตร.ม. ร้านแรกอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามเด็กเล่น มีพื้นที่ขนาด 600 ตร.ม. ภายในร้านประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย โปงลาง การเล่นเกมปาเป้า และการจับสลากชิงของขวัญของรางวัล ร้านที่ 2 ตั้งอยู่ฝั่งด้านหน้าสนามเด็กเล่น พื้นที่ขนาด 432 ตร.ม. ภายในร้านจัดให้มีการจำหน่ายของดี ของอร่อย จาก 50 เขต

 

วางแผนการบริหารจัดการขยะต้นแบบ Green Fair งานแรกของประเทศไทย

           ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้งานกาชาดเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Fair งานแรกของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เพื่อลดปริมาณขยะและป้องกันปัญหาขยะตกค้างในงานกาชาด โดยกำหนดจุดตั้งวางถังขยะแยกประเภท จำนวน 40 จุด ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ และถังสีฟ้า สำหรับขยะทั่วไป โดยทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร คอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร 2 รอบ รอบละ 50 คนแบ่งเป็นรอบแรกเวลา 10.00 – 16.00 น. รอบหลังเวลา 16.00 – 22.00 น. และจิตอาสาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2515 รวม 3 รอบ รอบละ 100 คน แบ่งเป็นรอบแรกเวลา 10.00 – 14.00 น. รอบสองเวลา 14.00 – 19.00 น. และรอบสามเวลา 19.00 – 22.00 น. เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำขยะแต่ละประเภทไปดำเนินการต่อได้ทันที โดยในส่วนของร้าน ให้นำขยะมาทิ้งที่จุดพักขยะ 4 จุด ในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเก็บขยะจากจุดพัก ส่วนขยะอินทรีย์ จะนำไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพื่อใช้เป็นปุ๋ยต่อไป

ขอความร่วมมือร้านค้าคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นำขยะไปไว้ในจุดพักตามเวลาที่กำหนด

            พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และร้านค้า ที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 1. จัดเตรียมถุงขยะเพื่อใส่ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในบูธและร้านค้าด้วยตนเอง 2. คัดแยกเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ ออกจากขยะทั่วไป โดยให้นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเขียวที่จัดเตรียมไว้ ณ จุดพักขยะ 3. คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเหลืองหรือใส่ถุงขยะใส พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันขยะตกหล่นและนำไปวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพักขยะ 4. นำขยะทั่วไปใส่ถุงขยะใส พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันขยะตกหล่น และนำไปเทใส่ลงในถังขยะสีน้ำเงิน หรือวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพักขยะ เพื่อรอกรุงเทพมหานครจัดเก็บตามรอบเวลาที่กำหนด 5. ขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือขยะชิ้นใหญ่ ให้นำไปวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพัก 6. หลัง 22.00 น. ร้านค้าทุกร้าน ต้องนำขยะออกจากร้านมาทิ้งตามจุดที่กำหนดในระหว่างวัน และรักษาความสะอาดในร้านและบริเวณหน้าร้านค้า ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดเก็บขยะทุกจุดตามรอบกำหนด เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ และไม่มีขยะตกค้างในวันรุ่งขึ้น ซึ่งในงานกาชาดปี 2561 มีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง 30 ตันต่อวัน จากจำนวนผู้เข้าชมงานกว่า 900,000 คน ตลอด 9 วัน


------------------------------ (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 798  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้