image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 21 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

          (21 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 โดยมี คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของชุมชนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่พบประชาชน ว่าในพื้นที่เขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 ที่ขอให้ปรับระดับฝาท่อระบายน้ำซอยเพชรเกษม 48 เนื่องจากมีระดับต่ำกว่าผิวจราจร และปรับระดับท่อระบายน้ำให้สูงกว่าคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ซึ่งผู้บริหารเขตภาษีเจริญ และฝ่ายโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62

          สำหรับพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ แล้วเสร็จ ดังนี้ ชุมชนวัดนาคกลางเสนอแนะว่าพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่ง ควรที่จะมีการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานเขตได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้ตัวอย่างกลุ่มเด็กและเยาวชน (กลุ่มบ้านนี้ดีจัง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 3 ดาว สำหรับข้อแนะนำเรื่องการปลูกต้นไม้บนทางเท้าทำให้สัญจรไม่สะดวก อีกทั้งควรทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้บ่อยครั้ง ทางสำนักงานเขตได้ดำเนินการย้ายกระถางเฟื่องฟ้า ที่ผู้ร้องแจ้งเรียบร้อยแล้ว แต่ต้นไม้ใหญ่นั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขัดกับนโยบายมหานครสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ด้านการทำความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างถนน และสถานที่ต่าง ๆ เป็นประจำอยู่แล้ว ในส่วนของชุมชนวัดท่าพระ ที่แจ้งให้ขุดลอกคูระบายน้ำ ด้านหลังเมรุวัดท่าพระ สำนักงานเขตได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 ด้านการปรับปรุงพื้นที่ว่างระหว่างเสาตอม่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้เป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก เพื่อความสวยงาม และป้องกันการทิ้งขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานเขตได้ทำหนังสือประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปรับปรุงสวนหย่อม ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (สนย.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62 ด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร ได้ดำเนินการกำหนดตัดสายสื่อสารตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดนแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งซ้าย ตั้งแต่สำนักงานเขตถึงแยกท่าพระ ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 โซนที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขวา ตั้งแต่สำนักงานเขตถึงสะพานเนาวจำเนียร จะดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานในวันที่ 22 ต.ค. 62 โซนที่ 3 ถนนเพชเกษม ฝั่งขวา ตั้งแต่สะพานเนาวจำเนียรถึงแยกท่าพระ โซนที่ 4 ถนนเพชรเกษม ฝั่งซ้าย ตั้งแต่สะพานบางไผ่ถึงแยกท่าพระ และโซนที่ 5 ถนนอิสรภาพ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานเจริญพาศน์ถึงสะพานข้ามคลองมอญ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ หากเนินการแล้วเสร็จจะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดระเบียบสายสื่อสารให้แก่สำนักงานเขตอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ได้ขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ตามที่ได้ร้องขอในโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” กิจกรรมชุมชนคุยกับผู้ว่า ฯ กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ด้านชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ ที่ขอให้ตั้งถังขยะในบริเวณตลาดน้ำคลองบางหลวง และวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ เนื่องจากมีประชาชนฝั่งเขตภาษีเจริญนำถุงขยะมาทิ้งบริเวณชุมชน ทำให้ชุมชนมีขยะตกค้าง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตภาษีเจริญแล้วว่า ได้ตั้งถังขยะไว้ที่ต้นไทร จำนวน 4 ถัง และท่าน้ำ จำนวน 2 ถัง รวมทั้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพิ่มรอบในการจัดเก็บเพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้าง สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของชุมชนในด้านอื่น ๆ สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่อยู่ในระหว่างดำเนินการและติดตามผลเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อไป
---------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 712  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้