Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

           (18 ต.ค.62) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) โบสถ์ซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง รวมทั้งวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี และบริเวณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) เขตพระนคร โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

 

         โดยในเวลา 09.00 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และประชาชนจิตอาสา รวม 500 คน ร่วมกิจกรรม ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี

         เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาฯ บริเวณโดยรอบมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) และร่วมทำพิธีทางศาสนาในมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาฯ บริเวณโบสถ์ซางตาครู้ส และรับฟังการบรรยายความเป็นมาของโบสถ์ซางตาครู้ส เยี่ยมชมร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน เชื้อสายโปรตุเกส เข้าสักการะศาลเจ้าเกียนอันเกง เข้าสักการะหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาฯ บริเวณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และแจกอาหารพระราชทานแก่จิตอาสาฯ

 

         ในวันเดียวกันนี้ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดบริเวณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตพระนคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาฯ รวม 100 คน ร่วมกิจกรรม จากนั้นรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดบริเวณสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) โดยมี คณะผู้บริหารเขตพระนคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เขตพระนคร และประชาชนจิตอาสาฯ รวม 200 คน ร่วมกิจกรรม


----- (ทีมข่าว...สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 607  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้