Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 1 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

           (1 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางสาวนีน่า วาชคุนลาฮ์ติ (Ms.Nina Vaskunlahti) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาธารณรัฐฟินแลนด์ พร้อมด้วยนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Mrs.Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัตน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าชการกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร เหรียญที่ระลึกกรุงเทพมหานคร และหนังสือ Arches Honoring the Royal House of Chakri เป็นของที่ระลึกด้วย

          ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และคณะ ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ พร้อมทั้งรับฟังวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีการนำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Circular Economy) การจัดการขยะ และแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนของฟินแลนด์กับกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในประเด็นของการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ การจัดเก็บขยะจากแม่น้ำลำคลองรวมถึงการระบายน้ำอื่นๆ การก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อเมืองอัจฉริยะ และการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร

          สำหรับ สาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำทางด้านการจัดการพลังงานอัจฉริยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพลังงานที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบัน และมีการใช้พลังงานชีวมวลอย่างกว้างขวาง อาทิ มีการนำขยะจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะในเมืองทั้งหมดมาผลิตเป็นพลังงาน ในด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน สาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นประเทศแรกที่นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ ซึ่งระบุไว้ในแผนบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งมิได้เป็นเพียงเฉพาะแผนการดำเนินงานของภาครัฐเท่านั้น แต่รวมถึงการกำหนดนโยบายทางด้านนวัตกรรมและการดำเนินของภาคเอกชนอีกด้วย


————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1434  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้