image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 21 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

          (21 ก.ย.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีคุณภาพอากาศที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) และเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะผลการตรวจวัดที่ได้ต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของพื้นที่ในการเฝ้าระวังและต้องมีค่าความผิดพลาดในการตรวจวัดน้อยที่สุด โดยวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 ใช้วิธีตรวจวัดมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ตามที่ US.EPA กำหนด และรายงานข้อมูลในรูปแบบดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ที่เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ โดยดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

          ทั้งนี้จากการคำนวณค่า AQI ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 พบว่าค่า AQI มีค่าอยู่ระหว่าง 18-42 พื้นที่ที่มีค่าสูงสุดคือ เขตบางพลัด ค่าต่ำสุดคือเขตราชเทวี และเขตบางรัก โดยพบว่าสอดคล้องกับการคำนวณค่า AQI ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมมีการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com หรือ www.air4bangkok.com หรือ Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ส่วนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องและจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองได้ทันที

          สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ดำเนินการควบคุมที่แหล่งกำเนิด โดยตรวจวัดควันดำรถยนต์ทุกประเภท ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) รวมทั้งการตรวจวัดควันดำรถราชการของกรุงเทพมหานคร การควบคุมการเผาในที่โล่ง การติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นและล้างถนนทุกวันในช่วงเกิดวิกฤตฝุ่นละออง และในบริเวณพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน โดยฉีดพ่นบนอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำรอบโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้าอีกด้วย

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 956  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้