Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

         (7 ก.ย. 62) เวลา 15.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมในงาน BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 “Green Megacity – มหานครสีเขียว” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยทำได้ง่ายๆ ด้วยการเริ่มต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านของตน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงช่วยกันลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

         โครงการ BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชน เพื่อเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดของชาวกรุงเทพฯ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นให้ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพมหานครให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ผ่านความสุข แรงบันดาลใจ ทัศนคติ ที่เกิดจากมุมมอง วิธีคิดและการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพฯ ภายใต้นโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ซึ่งดำเนินการตาม 5 นโยบายทันใจ ดังนี้ 1) สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 3) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 4) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบเวลา เพื่อกำหนดระยะเวลาการทำงานและการเห็นผลงานอย่างชัดเจน คือ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างรวดเร็วที่สุด และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์

         สำหรับการจัดงาน BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างเวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ภายใต้แนวคิด “Green Megacity – มหานครสีเขียว” กิจกรรมภายในงาน อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการลดใช้พลาสติก การเสวนาเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครัวเรือนและการลดปริมาณขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน สาธิตการปลูกผักสวนครัวภายในบ้าน บูธกิจกรรม BKK Green Market พร้อมชม ช้อปสินค้าตลาดนัดผลิตภัณฑ์สีเขียวและอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชมการแสดงดนตรี BKK Green Song ย้อนวันวานกับเพลงเพราะๆ จาก ฮาร์ท สุทธิพงษ์ นักร้องชื่อดังในอดีตจากวง เบิร์ดกะฮาร์ท และชมการแสดงดนตรีจาก BKK Big Bang ตลอดการจัดงาน รวมถึงการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมภายในงาน

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ในวันนี้เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนลดการสร้างขยะอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประชาชนมีการทิ้งขยะเฉลี่ยวันละประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อคน หากจะให้เลิกทิ้งขยะเลยคงยังทำไม่ได้จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันค่อยๆ ลดปริมาณขยะลงทุกวัน โดยเฉพาะขยะพลาสติกเพราะย่อยสลายและทำลายได้ยาก ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเราทุกคนช่วยการลดปริมาณขยะได้ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย โดยเริ่มจากบริเวณบ้านเรือนของตน คนละต้นสองต้น หรือปลูกในที่สาธารณะอื่นๆ ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเพาะพันธุ์ต้นกล้าให้ได้ 1 ล้านต้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และลดภาวะโลกร้อน


-------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1144  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้