Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 4 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

          (4 ก.ย.62) เวลา 17.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำรวจพื้นที่สวนสันติชัยปราการ เพื่อตรวจความรองรับประชาชนที่จะมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจ

          ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนผังจุดบริการประชาชนต่างๆ ภายในสวนฯ อาทิ จุดบริการอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขาให้ชัดเจน ปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์โดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิว สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งสำรวจจุดก่อสร้างอัฒจันทร์ที่นั่งสำหรับบริการประชาชนในวันงานพระราชพิธีฯ โดยกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีให้ประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการดำเนินการ
 

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1007  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้