Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

           (2 ก.ย.62) เวลา 11.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายฌอง พอล เชนนิงเกอร์ (Mr.Jean-Paul Senninger) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐของราชรัฐลักเซมบิร์กกับกรุงเทพมหานคร พร้อมขอรับทราบโอกาสและแนวนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร และหนังสือ Arches Honoring the Royal House of Chakri เป็นของที่ระลึก โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าชการกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

          ทั้งนี้ ราชรัฐลักเซมเบิร์กและราชอาณาจักรไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2502 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นเป็นเวลา 60ปีแล้ว ลักเซมเบิร์กให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือกับไทย โดยมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมีศักยภาพที่ลักเซมบิร์กจะดำเนินความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนต่อไป


————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 960  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้