Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 27 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

          (26 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่ 16/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          โดยในวันนี้สำนักการศึกษา กทม.ได้รายงานการดำเนินงานความปลอดภัยตู้น้ำดื่มในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำคู่มือโรงเรียนปลอดภัยมอบให้โรงเรียน และกำชับให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความสะอาดของตู้น้ำดื่มของโรงเรียนบ้านลาดพร้าว(สาคร-สุ่นเฮงพานิช) นั้น สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มในเบื้องต้นแล้วพบว่า ลักษณะทางกายภาพของน้ำ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น โดยอยู่ในสภาพที่ปกติ แต่อย่างไรก็ตามได้เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม นำส่งเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะทราบผลภายใน 7 วัน และสำนักการศึกษาได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ทั้งหมด จำนวน 6 เครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 22 ส.ค.62 ในทุกอาคารชั้นเรียนเพื่อให้เด็กมีน้ำดื่มบนอาคาร โดยไม่ต้องลงมาด้านล่าง นอกจากนี้ สำนักการศึกษาได้กำชับให้โรงเรียนที่มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ปรับปรุงเป็นถังเก็บน้ำบนดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งเปลี่ยนเป็นถังสแตนเลส เพื่อสุขลักษณะที่ดี โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 334 โรงเรียน คงเหลือ 103 โรงเรียน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกแห่งต่อไป

ทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ

          จากนั้นผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. รายงานการติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ ซึ่งมีการดำเนินการลักษณะดังกล่าวในต่างประเทศและที่จังหวัดระยอง แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีความเป็นเมืองที่หนาแน่นกว่า และต้องจัดเก็บขยะบ่อยๆ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ อาจทำให้ผลที่ได้แตกต่างจากที่อื่นๆ โดยที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ใช้วิธีการจัดเก็บขยะด้วยการติดตั้งช่องตะแกรงดักขยะและให้พนักงานกวาดขยะจัดเก็บขยะหน้าช่องตะแกรง สำหรับบริเวณบ่อสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ ได้ทำเป็นระบบปิดล้อมและใช้คนจัดเก็บขยะก่อนปล่อยลงสู่ทางน้ำสาธารณะ อย่างไรก็ดีจากการทดสอบการติดตั้งตาข่ายดักขยะปลายท่อระบายน้ำ 2 จุด ได้แก่ บริเวณปลายท่อระบายน้ำที่ถนนสาธุประดิษฐ์ ตอนลงคลองมะนาว และบริเวณคูน้ำพร้อมศรี (ท่อลอดในคูน้ำ) ในระยะเวลา 24ชั่วโมง บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ตอนลงคลองมะนาวสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 20 กก. และบริเวณคูน้ำพร้อมศรี (ท่อลอดในคูน้ำ) สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 15 กก. อย่างไรก็ดีวิธีการติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นหากไม่ใช่ฤดูฝนสามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ แต่หากเป็นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุก การติดตั้งตาข่ายจะชะลอการไหลของน้ำ และทำให้การระบายน้ำในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ที่แคบทำให้ไม่สามารถใช้รถเครนในการยกจัดเก็บตาข่ายขยะที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมากได้

พระโขนงและบางนาเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

          สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา ได้รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ สำนักงานเขตพระโขนงประสานหมู่บ้านพรไพลิน ซ.สุขุมวิท 101/1 จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งคลองเคล็ด ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณชุมชนซอยประดับสุข ลอกท่อระบายน้ำภายในซอยสุขุมวิท 93 และภายในชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ ปรับปรุงพัฒนาคลองข้างอู่รถเมล์ขาวฯ สร้างคันชะลอความเร็วบริเวณซอยพึ่งมี 50 นำแอสฟัลต์ปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยวชิรธรรมสาธิต 57 สนับสนุนถังขยะแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขต พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 โรงเรียน

          สำหรับสำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลบางนาเป็นลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นสถานที่ส่วนกลางให้ชุมชนต่างๆ ได้ใช้บริการ และปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตบางนาเป็นพื้นที่สาธารณะภายใต้ชื่อโครงการ “บึงในฝัน สวรรค์บางนา” รวมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองเคล็ด เพื่อเปิดทางน้ำไหลป้องกันน้ำท่วม

          ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยเร็ว หากเรื่องไหนที่สามารถดำเนินได้เลยก็ให้ทำทันที ส่วนเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีก็ให้เร่งดำเนินการตามระเบียบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
-------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 886  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้