Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

  

          (6 ส.ค. 62) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเดียว เก่อ แหร่ (Mr. Dieu K’re) สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรองประธานกรรมาธิการเพื่อการรณรงค์มวลชนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ตามโครงการเดินทางเยือนประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 7 ส.ค. 62 เพื่อศึกษาดูงานและหารือกับหน่วยงานของไทยเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และบทบาทของศาสนาในประเทศไทย โดยมี นายขจิต ชัชวานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องฉันมิตรกับเมืองในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว จำนวน 3 เมืองด้วยกัน ประกอบด้วย กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และจังหวัดเถื่อเทียนเว้

 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และคณะ ซึ่งประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน และมีหลายๆอย่างความคล้ายคลึงเสมือนพี่น้องกัน หากมีอะไรเสนอแนะหรือแนะนำ กรุงเทพมหานครก็มีความยินดีให้ความร่วมมือ โดยหวังว่าการเข้าศึกษาดูงานของคณะในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาประเทศเวียดนามได้ โดยคาดว่าจะสานสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
          ทั้งนี้ นายเดียว เก่อ แหร่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งการเดินทางเยือนกทม. ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยตนจะนำแนวทางจากที่ได้ศึกษาดูงานกลับไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศให้ได้มากที่สุด อีกทั้งจะนำกลับไปรณรงค์แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังการสร้างมิตรภาพกับทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

------------------------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1104  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้