Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

 

          (6 ส.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มออกกำลังกายอย่างกว้างขวางและพัฒนาสู่ระดับการแข่งขัน สร้างสัมพันธภาพอันดีในหมู่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬา อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยมี นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

          สำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ส.ค. 62 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) มีกีฬาที่จัดแข่งขัน จำนวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง ซัฟเฟิลบอร์ด ปาเป้า โบว์ลิ่งสนาม โยนห่วงยาง หมากรุกไทย หมากฮอส เตะฟุตบอลเข้าประตู และเดินทน มีกีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ชู้ตบอลลงตะกร้า ทั้งนี้มีผู้สูงอายุสังกัดสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 1,047 คน

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ บ้านเมือง และมีคุโณปการต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ขณะเดียวกันได้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน อันจะช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่แจ่มใส ผ่อนคลาย และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้ และขอบคุณผู้สูงอายุทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพอันเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างแท้จริง
---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1066  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้