Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (5 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ช้างน้อยเกมส์” โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 “ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพตี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักษาระเบียบวินัย มารยาท และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงซนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีนักกีฬาจากทุกสำนักงานเขตเข้าร่วมการแข่งขัน โดยดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 22 ชนิดกีฬา และ 3 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอลชาย ฟุตซอลหญิง ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง มวยไทยสมัครเล่น ยิมนาสติกลีลา ลีลาศ วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย หมากล้อม และกีฬาสาธิต ประกอบด้วย คอร์ฟบอล วู้ดบอล และชักกะเย่อสากล ซึ่งได้จัดการแข่งขันในระดับสำนักงานเขตและระดับกลุ่มสำนักงานเขต ระหว่างเดือนมิ.ย.- ก.ค.62 ที่ผ่านมา ส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 - 20 ส.ค.62 และพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 20 ส.ค.62 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนัก สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานจากภาคเอกชน

 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กจนถึงวัยสูงอายุ เพราะการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง เป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การกีฬาฝึกให้เยาวชนมีจิตใจอดทน เข้มแข็ง กล้าหาญ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่ดี การที่ทำให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬาจะทำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักในหมู่เพื่อน เกิดการทำงานเป็นทีมเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสมานฉันท์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความสามารถ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ด้วยเทคนิคของการกีฬา เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ตลอดจนสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการแข่งชันให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันจงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้โดดเด่น เป็นเลิศ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพทางด้านกีฬาของประเทศไทยในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต


----- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1001  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้