Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ปิดการแข่ง BMA FUTSAL 2019
 
 (5 ก.ค. 62) เวลา 14.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน BMA Futsal 2019 สนับสนุนการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมและฝึกสอน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
 
          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดการแข่งขัน BMA FUTSAL เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพที่ดี และให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมให้สโมสรกีฬาเขตมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 2 ส.ค. 62 จำนวน 3 สนามแข่งขัน ได้แก่ สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และรุ่นประชาชน ชาย สนามศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
 
          สำหรับการแข่งขัน BMA FUTSAL 2019 ได้รับความร่วมมือจากสโมสรกีฬาทั้ง 50 เขต ในการจัดส่งผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมและฝึกสอน ตลอดจนนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รางวัลชนะเลิศ สโมสรกีฬามีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรกีฬาหลักสี่ รองชนะเลิศอันดับ 2 สโมสรกีฬาธนบุรี และสโมสรกีฬาหนองจอก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รางวัลชนะเลิศ สโมสรกีฬาหลักสี่ รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรกีฬาบึงกุ่ม รองชนะเลิศอันดับ 2 สโมสรกีฬาบางแค และสโมสรกีฬาหนองแขม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รางวัลชนะเลิศ สโมสรกีฬาคันนายาว รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรกีฬาหนองจอก รองชนะเลิศอันดับ 2 สโมสรกีฬาบึงกุ่ม และสโมสรกีฬาวังทองหลาง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รางวัลชนะเลิศ สโมสรกีฬาหลักสี่ รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรกีฬาคลองเตย รองชนะเลิศอันดับ 2 สโมสรกีฬาทุ่งครุ และสโมสรกีฬาดินแดง และรุ่นประชาชน ชาย รางวัลชนะเลิศ สโมสรกีฬาบางกอกน้อย รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรกีฬาดุสิต รองชนะเลิศอันดับ 2 สโมสรกีฬาบึงกุ่ม และสโมสรกีฬามีนบุรี โดยทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 42,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 28,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 14,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และของที่ระลึก
 
          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2019 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาฟุตซอลให้เป็นที่แพร่หลาย เป็นการโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้พัฒนาทักษะความสามารถในด้านกีฬา อีกทั้งยังทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเชื่อว่านักกีฬาฟุตซอลของกรุงเทพมหานครจะพัฒนาก้าวไกลสู่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ตลอดจนพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพได้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทำให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จในด้านกีฬาฟุตซอลต่อไป
 
--------- (มุทิตา สปส. รายงาน) 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMjIyMQ==