image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เริ่มจับปรับ 2,000 บาท ผู้ขับขี่/จอดรถบนทางเท้าในกรุงเทพฯ
          
 (1 ส.ค. 62) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจับ – ปรับผู้ขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ณ จุดจับ – ปรับฯ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 85 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง โดยมี ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ในพื้นที่ เจ้ากรมการขนส่งทางบก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจเยี่ยม จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ เดินทางไปยังสำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการสืบค้นหาข้อมูลเจ้าของ/ผู้ครอบครองรถที่ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าของฝ่ายเทศกิจ ตาม MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 
          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครกำหนดอัตราโทษการจับปรับผู้กระทำผิดกรณีการจอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้างสูง แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าอีกจำนวนไม่น้อย กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายเพิ่มโทษปรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยจะเริ่มจับปรับในอัตราใหม่ตั้งแต่วันนี้ (1 ส.ค. 62) เป็นต้นไป หากผู้กระทำความผิดไม่สามารถชำระค่าปรับได้ เจ้าหน้าที่เทศกิจจะยึดรถมาเก็บไว้ที่สำนักงานเขต เพื่อรอเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถมาชำระค่าปรับ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถไม่มาชำระค่าปรับภายใน 15 วัน จะประสานพนักงานสอบสวน สน.พื้นที่ ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 ให้กรุงเทพมหานครสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อสืบเสาะหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ และมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถมาให้ถ้อยคำหรือดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถไม่มาให้ถ้อยคำหรือชำระค่าปรับภายในกำหนด 15 วัน กรุงเทพมหานครจะประสานพนักงานสอบสวน สน.พื้นที่ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
 
 
             ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดโทษในอัตราที่สูงขึ้นนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักเทศกิจ จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิดหากพบว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำซากให้ดำเนินการลงโทษสูงสุดโดยไม่ให้มีการลดหย่อนโทษอย่างเด็ดขาด
 
                รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตหมุนเวียนปรับเปลี่ยนการตั้งจุดจับปรับเพื่อให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด โดยจัดส่งข้อมูลและภาพถ่ายมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อจะดำเนินการเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ มาให้ถ้อยคำหรือเปรียบเทียบปรับ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับร้อยละ 50 ของค่าปรับ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้  www.bangkok.go.th/reward  หรือ LINE ID @ebn6703w หรือ Facebook สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร หรือ citylaw_bma@hotmail.com  หรือแจ้งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือ โทร. 0 2465 6644 ด้วย
 
----------------
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMDIyMQ==