image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (4 ก.ค.62) ณ อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 : เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2562 ว่า ในการประชุมครั้งนี้สำนักการระบายน้ำได้รายงานการจัดเตรียมกิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 22 ก.ค. นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะมีการระดมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แล้วยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมออกหน่วยรับบริจาค จากนั้นกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 23 ก.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวันที่ 25 ก.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมยังได้รายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 1 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และสร้างร่มเงาให้แก่ประชาชน โดยขณะนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเพาะกล้าไม้ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา และจะเริ่มแจกให้แก่ประชาชนในช่วงต้นปี 2563 สำหรับรายละเอียดการแจกและสถานที่รับกล้าไม้นั้น จะแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบต่อไป 
....................

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 718  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้