image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

           (4 ก.ค. 62) เวลา 14.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “กรุงเทพมหานครสดุดีจอมราชา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่บทเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 600 คน ร่วมกับวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Orchestra) ขับร้องประสานเสียงเพลงสดุดีจอมราชา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะทำการบันทึกเทปการขับร้องประสานเสียงเพลงสดุดีจอมราชาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจะนำไปเผยแพร่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใน รวมทั้งสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย          โอกาสนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ความว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ มีความปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทุกๆ ด้าน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นต่อประเทศชาติ และนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้ ณ มหามงคลสมัย แห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2562 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และราชสรรพสิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วสากลโลก โปรดอภิบาล ประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ ด้วยพระจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสวัสดี พระบุญญาบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ พระราชประสงค์จงสัมฤทธิ์ทุกประการ ทรงเป็นร่มฉัตรปกเกศ คุ้มเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบนิจนิรันดร์กาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
--------------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 729  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้