image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

 

         

 

  
        (26 มิ.ย. 62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเดสมันด์ ฉู (MR.DESMOND CHOO) นายกเทศมนตรีเขตตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมงานประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำปี 2562 (THE MEETING OF GOVERNOR/MAYOR OF ASEAN CAPITALS 2019) โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศสิงค์โปรเป็นประเทศขนาดเล็ก มีพลเมืองน้อย แต่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองได้เป็นอย่างดี และมี GDP ที่ดีมาก ซึ่ง กทม. มีความประสงค์ที่จะสานสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังติดขัดในเรื่องของหลักเกณฑ์บางประการอยู่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการความร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์ คือ โครงการสร้างแรงบันดาลใจการศึกษาภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ INSPIRATION : FRIEND TO FRIEND) เราไม่ทิ้งกัน (NO ONE LEFT BEHIND) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในคอร์สสั้นๆ และนักเรียนได้อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญมาก อีกทั้งมีความประทับใจในเรื่องของต้นไม้ในประเทศสิงคโปร์ เพราะมีการปลูกและรักษาต้นไม้ที่มีอายุยาวนานไว้ได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กทม. ยังมีความสนใจในเรื่องของโรงเรียนดับเพลิงของสิงคโปร์ ซึ่ง กทม. จะขอศึกษาเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างโรงเรียนดับเพลิงของ กทม. ต่อไป

        นายเดสมันด์ ฉู กล่าวว่า ขอชื่นชม กทม. ที่ให้ความร่วมมือและเตรียมความพร้อมการจัดประชุมอาเซียนได้อย่างงดงาม สำหรับโครงการ FRIEND TO FRIEND เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้เด็กนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งหากมีนักเรียนประสงค์ที่จะไปเรียนเพิ่มขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สิงคโปร์ได้วางแผนบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิด “สร้างเมืองในสวน” ทำให้รักษาต้นไม้ไว้ได้มาก และในส่วนของโรงเรียนดับเพลิงซึ่งสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ หาก กทม. ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาเมือง ประเทศสิงคโปร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
----------------------------- (นักบุญ... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 846  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้