image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

         

         (26 มิ.ย.62) 08.30 น. ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน Thailand Fracture Liaison Service Forum and Workshop ซึ่งโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย.62 เพื่อให้Liaison ที่เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูแลผู้ป่วยและประสานงานได้อย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เพื่อให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งความสุขสำหรับบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวัย อย่างแท้จริง ทั้งนี้ โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีแนวโน้มพบว่ามากในกลุ่มผู้สูงอายุ การจัดการประชุมวิชาการและการอบรมครั้งนี้ จะมีการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้ต่อผู้ป่วย ญาติ และประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคม เนื่องจากเป็นการเตรียมพร้อมการดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ

-----------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 440  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้