image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

         

          (24 มิ.ย. 62) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบยานพาหนะและชุดดับเพลิงในอาคาร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะจากกรุงเทพมหานคร โดยมี นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจำหน่ายยานพาหนะ และชุดดับเพลิงในอาคาร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยการโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2561 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 707 แห่ง ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมียานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่สามารถโอนให้ได้ จำนวน 76 รายการ มีการยืนยันขอรับการโอน จำนวน 35 รายการ ประกอบด้วย รถดับเพลิง 31 รายการ และเรือดับเพลิง 4 รายการ สำหรับชุดดับเพลิงในอาคาร มีหน่วยงานแจ้งขอรับการสนับสนุน 184 แห่ง รวม 1,809 ชุด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถโอนให้ได้ จำนวน 1,459 ชุด มีการยืนยันขอรับการโอน จำนวน 1,261 ชุด 
       

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพของเมืองหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับเมือง การส่งมอบยานพาหนะที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน แต่ยังสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนในวันนี้ นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน   ------------------------------- (นักบุญ... สปส. รายงาน)

  

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 670  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้