image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

         พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการ รักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในครอบครัวและสังคม  โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker

        โดยวันนี้ (18 มิ.ย. 62) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรักพระราชทาน ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ นายจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

        ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก” ได้แก่ นายบรรชนัย ศรีอภิรักษา  2.ประเภท ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ ครอบครัว ลิ่วไอศวรรย์ ประกอบด้วย  นายสมชาย ลิ่วไอศวรรย์  นางนันทวัน ลิ่วไอศวรรย์  ด.ญ.อภิญ์ญา ลิ่วไอศวรรย์ ด.ช.วิสิฐ ลิ่วไอศวรรย์  นางสาวประไพ ลิ่วไอศวรรย์  นางสาวภัทรภรณ์ ลิ่วไอศวรรย์  3.ประเภท แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ได้แก่ นางสุวรรณา ศรีหงส์ และ 4. ประเภท หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กชายภูมิรพี ทิกะ

        รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก พร้อมทั้งทรงจักรยานนำประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต ถึง สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งได้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ทั่วทั้งประเทศ เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 61 เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในอดีต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

        การนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล  ในนามของกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรักพระราชทาน และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จงคุ้มครอง ปกปักรักษา ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกประการ

--------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 748  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้