image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (18 พ.ค. 62) 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

           กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ค. กรุงเทพมานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมายังลานคนเมือง และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวัง ในวันนี้ (18 พ.ค. 62)

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนว่า ในช่วงเย็นจะมีพิธีเวียนเทียนบริเวณลานคนเมืองแห่งนี้ ซึ่งเป็นการเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาเวียนเทียนและกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุร่วมกัน ส่วนพุทธศาสนิกชนที่อยู่ห่างไกลก็ขอเชิญร่วมเวียนเทียนตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ค้ำจุนโลกสืบไป และขอให้พี่น้องข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนทั่วไปยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งการทำความดีนั้นสามารถทำได้ในทุกวัน ทุกเวลา โดยการประพฤติปฏิบัติแต่กรรมดีจะส่งผลให้ประสบความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนครอบครัว และธุรกิจของท่านตลอดไป

           ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานเทศกาลฯ มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลากหลายประการ เช่น พิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลทุกวันในเวลา 10.00 น. มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนทุกวันในเวลา 17.00 น. รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น


           สำหรับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วโลก และสหประชาชาติได้ยกย่องให้ “วันวิสาขบูชา” เป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)” หรือ “วันสำคัญของโลก” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 ทั้งนี้ประเทศไทย เริ่มต้นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้น ในปี 2527 โดยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และประสานการจัดงาน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ 
 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 825  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้