image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

         

          (13 พ.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2562 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 16 พ.ค. 62 ว่า สำนักการศึกษาได้ทำหนังสือถึง 50 สำนักงานเขตให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ตรวจดูเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้น้ำดื่ม ตู้แช่นม และการจราจร รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ รถตู้ที่มาส่งเด็กนักเรียนให้ตรวจดูให้เรียบร้อยว่าเด็กได้ลงจากรถหมดแล้ว ตรวจคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเร่งรัดการแจกชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนโดยเร็วที่สุด 
นอกจากนี้ในส่วนของการขีดสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ที่อยู่บริเวณถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 96 โรงเรียนได้ดำเนินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ดำเนินการในโรงเรียนสังกัดอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เด็ก เนื่องจากช่วงเปิดภาคเรียนการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจะคับคั่ง บางครั้งเด็กข้ามถนนด้วยความรวดเร็วขาดความระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงเห็นควรให้มีการติดตั้งป้าย ขีดสีตีเส้นจราจร และติดตั้งสัญญาณเตือนก่อนถึงบริเวณหน้าโรงเรียน ให้มีความชัดเจน เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนด้วย

          ทั้งนี้ ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ และโรงเรียนวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย
------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 587  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้