image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

          วันนี้ (12 พ.ค. 62) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากล ของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ

          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พระสงฆ์ จำนวน ๙๘ รูป  ฆราวาส จำนวน ๖๘ คน เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และกราบบังคมทูลเบิกนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จำนวน 70 คน นักเรียนที่ชนะการประกวดบรรยายธรรม จำนวน ๒๔ คน และนักเรียนที่ชนะการประกวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 5 คน เข้ารับพระราชทานรางวัล จากนั้นประธานคณะทำงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ กราบบังคมทูลเบิก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนพระพุทธศาสนาโลก และผู้สนับสนุนการจัดงาน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน ๑๐๐ คน ผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

          ในวันเดียวกันน กรุงเทพมานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมายังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 62  เวลา 07.00 น. โดยเวลา 08.30 น. นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62  

 

          นอกจากนั้น เวลา 10.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล  ซึ่งพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลนนี้จะมีขึ้นทุกวันในเวลา 10.00 น. รวมทั้งจะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนทุกวันในเวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 62 ด้วย  สำหรับในแต่ละวันจะมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น และในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง

          สำหรับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วโลก และสหประชาชาติได้ยกย่องให้ “วันวิสาขบูชา” เป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)” หรือ “วันสำคัญของโลก” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 ทั้งนี้ประเทศไทย เริ่มต้นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้น ในปี 2527 โดยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และประสานการจัดงาน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ

-----------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 595  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้