image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

         (4 พ.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร และเหล่าข้าราชการลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานคนเมือง

  

         กรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชทรัพย์ พระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้พึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้  ทั้งนี้ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพราราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับในใจพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น  นอกจากนี้ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อร่วมชาติ อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

 

         ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ปวงเหล่าข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และขออานุภาพและคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาล อภิบาล และประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพ นำพสกนิกรผาสุกสโมสร พระเกียรติคุเกริกไกร ขจรไกล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัติกาลนาน

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะฯ ว่า สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้  การเตรียมงานในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของรัฐบาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % ทุกด้าน ทั้งการประดับตกแต่งการพัฒนาความสะอาดเมือง  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และการดูแลด้านสุขภาพ  กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาล จากสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตามฝากแจ้งไปยังประชาชนที่จะมาเฝ้าฯ รับเสด็จ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อใช้แสดงตัวผ่านจุดคัดกรอง และฝากย้ำเตือนผู้ใดมีโรคประจำตัวให้เขียนข้อมูล รวมถึงการแพ้ยาต่าง ๆ พกติดตัวไว้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องทันที สำหรับผู้ที่มาพร้อมผู้สูงอายุและบุตรหลาน โปรดเขียน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้เพื่อกรณีพัดหลงจะได้นำส่งญาติได้โดยเร็วต่อไป

-----------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 511  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้