image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (1 พ.ค. 62) เวลา 20.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราสถลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมไปถึงถนนราชดำเนินนอก โดยขบวนรถราง เพื่อตรวจดูความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเส้นทาง ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้แก่ฝ่ายมั่นคง ดูแลความเรียบร้อยในวันที่ 2 พ.ค. 62

         ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตรวจความพร้อมด้านต่างๆ ที่กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมาย โดยก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (1 พ.ค.) ทั้งนี้จากการสำรวจเส้นทางเสด็จฯ พบว่าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะมอบพื้นที่ให้ฝ่ายมั่นคงเข้าดูแลความเรียบร้อยต่อไป

          ผู้ว่าฯ กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดคัดกรอง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยา ควรเขียนโรคประจำตัวหรือยาที่แพ้ยาใส่กระดาษพกติดตัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยแพทย์จะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที นอกจากนี้ผู้ที่นำเด็กหรือผู้สูงอายุ ควรจดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดตัวเด็กหรือผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการง่ายต่อการประกาศหาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ในกรณีเกิดเหตุพลัดหลง เนื่องจากคาดว่าในวันจริงจะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เป็นจำนวนมาก

..........(อิทธิพล…สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 716  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้