image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (29 เม.ย. 62) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ผู้แทนเหล่าทัพ และนางวาสนา ขวัญเมือง ในฐานะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ และต้องถูกต้องครบถ้วนไม่อาจขาดตกบกพร่องได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เนื้องานในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของรัฐบาล กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % คงเหลือแต่การเพิ่มเติมการประดับตกแต่งไฟฟ้าซึ่งจากการหารือกับการไฟฟ้าฯ คาดว่าภายในวันที่ 30 เม.ย.62 นี้ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีเนื่องจากช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนทำให้ไม้ดอกไม้ประดับเหี่ยวเฉาหรือเสียหายบ้าง กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการซ่อมแซมการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับอีกเล็กน้อยเพื่อให้ภาพการจัดงานออกมางดงามสมพระเกียรติ ทั้งนี้หลังจากดำเนินงานตกแต่งสถานที่แล้วเสร็จจะส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายความมันคงเข้าควบคุมดูแลต่อไป

   

          นอกจากนี้ประเด็นที่ได้หารือกันในที่ประชุมยังมีเรื่อง การจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีฯ และเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค รวมทั้งได้หารือเรื่องการจัดเตรียมสถานที่พักค้างสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมงานพระราชพิธีฯ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมสถานที่พักพร้อมเครื่องนอนสำหรับผู้ที่ต้องการพักค้าง ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดย ขสมก. จะจัดบริการเดินรถรับส่งฟรีจากสถานที่พักค้างมายังบริเวณพระราชพิธี และจะจัดรถ Shuttle bus จากจุดจอดรถสี่มุมเมืองถึงจุดส่งประชาชนเข้าร่วมงานฯ ด้วย

          สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศในช่วงระยะเวลาจัดงานพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร ได้ประสานมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ธนบุรี เพื่อจัดเตรียมนักศึกษาจิตอาสาที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดเตรียมนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความสามารถด้านภาษา เพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาจิตอาสาก่อนออกปฏิบัติงาน

          พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีฯ และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมใส่เสื้อเหลือง หากเป็นไปได้ขอให้สวมใส่เสื้อเหลืองแบบมีปก เพื่อความสวยงามและเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระประมุขของประเทศ รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันประดับธงชาติ และธงสัญลักษณ์งานพระราชพิธีฯ ตามอาคารบ้านเรือนโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

---------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 712  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้