image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (25 เม.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 2/2562  โดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ 904  ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานเขต ในฐานะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ที่ประชุมได้รับฟังรายงานจากคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ว่า การปรับปรุงด้านกายภาพเส้นทางเสด็จเลียบพระนครได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเกือบ 100 % ทั้งด้านการปรับปรุงผิวถนน การตัดแต่งต้นไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ คงเหลือเฉพาะการประดับตกแต่งดอกไม้สดตามเส้นทางเสด็จฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 2 พ.ค. 62  สวนการจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งคงเหลือเฉพาะการจัดระเบียบสารสื่อสารบริเวณระเบียง ชายคาอาคารบางแห่ง  ด้านกล้อง CCTV ได้สำรวจเรียบร้อยสามารถใช้ได้ครบ 100 %  คงเหลือการปรับมุมกล้องซึ่งต้องหารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อปรับมุมกล้องให้เหมาะสม  นอกจากนี้ได้ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงพิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดสำคัญตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร  สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเส้นทางเสด็จฯ กรณีมีฝนตก รวมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

          ในส่วนการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ คณะกรรมการฝ่ายบริการประชาชน ในคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ได้รายงาน ว่า ได้ประสานกระทรวงต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยครบถ้วน ทั้งด้านโรงครัวพระราชทาน บริการอาหารว่าง บริการน้ำดื่ม บริการห้องสุขาทั้งการจัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนที่  ห้องสุขาในอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่  ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้ประสานเจ้าของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่  โดยจะมีสติกเกอร์ติดที่หน้าอาคารที่ยินดีให้การสนับสนุนการใช้ห้องสุขา  ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของอาคาร จำนวน 32 แห่ง ยินดีให้ใช้ห้องสุขาโดยมีจำนวนห้องสุขา ทั้งสิ้น 224 ห้อง อย่างไรก็ดีสำนักงานเขตพระนครจะประสานงานเจ้าของอาคารเพื่อจัดเตรียมห้องสุขาเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด  นอกจากนี้ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงาน ว่า จะมีการติดตั้งเครื่องพ่นหมอกน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดความร้อนจำนวน 500 ชุด กระจายทั่วพื้นที่บริเวณจัดงานพระราชพิธีฯ  

          สำหรับการเดินทาง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ได้รายงานว่า  บริการรับส่งประชาชนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นบริการทางรถ ทางเรือ และรถไฟ อาทิ บริการเรือข้ามฝากฟรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ค. 62 เรือด่วนเจ้าพระยา จากนนทบุรีถึงท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครจำนวน 4 เที่ยว จากท่าสาทรถึงท่าสะพานพุทธจานวน 4 เที่ยว (เช้า 2 เที่ยว เย็น 2 เที่ยว)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริการฟรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ค. 62 เส้นทางจากอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ถึง หัวลำโพง และจากแม่กลอง ถึง วงเวียนใหญ่ ทั้งเที่ยวไปและกลับ ในส่วน ขสมก. จัดบริการเดินรถรับส่ง ฟรี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พ.ค.62 ใน 17 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง Shuttle bus จากจุดจอดรถถึงจุดส่งคนประชาชนเข้าร่วมงานฯ จำนวน 11 เส้นทาง คือ 1.เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ – สนามม้านางเลิ้ง  2.สโมสรตำรวจ, ม.เกษตรศาสตร์ – สนามม้านางเลิ้ง  3.สโมสรกองทัพบก, กทม.2 – สนามม้านางเลิ้ง 4.ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – สนามม้านางเลิ้ง  5.ที่จอดรถของ รถไฟฟ้า(รฟม.) รัชดาฯ, MRT, ศาลอาญา - บ้านมนังคศิลา 6.อิเกีย, เมกะ, ไบเทคบางนา – บ้านมนังคศิลา 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง – บ้านมนังคศิลา 8.ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ตลิงค์มังกะสัน – บ้านมนังคศิลา 9.เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา, – วัดเทพศิรินทร์ 10.พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา , อู่รถบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยทองสุข – วัดเทพศิรินทร์ และ 11.เซ็นทรัลเวสเกต – สะพานพระปิ่นเกล้า  รวมทั้งจัดเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ รับส่งทุกป้าย จำนวน 6 เส้นทาง คือ 1.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามม้านางเลิ้ง 2.สถานีขนส่งจตุจักร – สนามม้านางเลิ้ง 3.วงเวียนใหญ่ - สะพานพระพุทธยอดฟ้า 4.สนามศุภชลาศัย - บ้านมนังคศิลา 5.สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ 6.สถานีรถไฟหัวลำโพง – บ้านมนังคศิลา

          ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ได้ประสานหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ รพ.ตำรวจ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิร่มไทร มูลนิธิสยามร่วมใจ มูลนิธิจีเต็กลิ้ม ฮู่ก๊กตึ้ง(กู้ชีพพิรุณ) เป็นต้น เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์และการพยาบาลประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธี โดยมีการจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ และจัดหน่วยปฐมพยาบาลเดินเท้าให้บริการประชาชน รวมทั้งได้จัดเตรียมแผนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรวดเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

          อย่างไรก็ดีสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมงานพระราชพิธีฯ กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมสถานที่พักพร้อมเครื่องนอนสำหรับผู้ที่ต้องการพักค้าง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยสามารถรองรับประชาชนได้จำนวน 1,000 คน ทั้งนี้จะมีบริการอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งผู้พักค้างสามารถเดินทางด้วยรถ ขสมก. เส้นทางสโมสรกองทัพบก, กทม.2 – สนามม้านางเลิ้ง เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ได้

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กำลังจะมีขึ้นนี้ ยิ่งใหญ่ งดงามสมพระเกียรติ เพราะงานพระราชพิธีเช่นนี้มิได้มีขึ้นบ่อยครั้ง รวมทั้งขอเชิญชวนองค์กรภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีฯ โดยร่วมกันประดับธงชาติ และธงสัญลักษณ์งานพระราชพิธีฯ ตามอาคารบ้านเรือน  ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐให้สามารถจัดเตรียมการงานพระราชพิธีฯ ด้วยความสะดวก อันเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านทางหนึ่งด้วย

--------------

 

อัลบั้มภาพ