image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ


          (23 เม.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 26 เม.ย.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเตรียมพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค โดยมีกระทรวงกลาโหม หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณคลองคูเมืองเดิม เพื่อรักษาสภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดีและมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการทาสีและตกแต่งโบราณสถานตามเส้นทางเสด็จฯ เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความสวยงาม เรียบร้อย สง่างามอย่างสมพระเกียรติ
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ