image
Main Menu
BANGKOK

 


          (5 ก.พ.62)เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ กทม.

          ในที่ประชุม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รายงานผลการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร โดยวันแรก(4 ก.พ.62) มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 479 คน เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 14 และเขตเลือกตั้งที่ 17 โดยมีจำนวนผู้สมัครเขตเลือกตั้งละ 19 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานเขตตรวจดูความเรียบร้อยของจุดที่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายหาเสียงสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากพบว่ามีการติดตั้งในจุดห้าม ให้แจ้งเขตดำเนินการแจ้งผู้สมัครให้รับทราบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งขอให้ผู้สมัครศึกษาข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

ตรียมประสานโรงเรียนการบินกรุงเทพฉีดพ่นละอองน้ำรับมือฝุ่น 6 – 8 ก.พ. และ 13 – 15 ก.พ. 62
สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ต่างๆ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยังเหลือเพียงเขตเดียวที่ยังมีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คือ เขตบางเขน ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่า ในช่วงวันที่ 6 – 8 ก.พ. และ 13 – 15 ก.พ. 62 ปริมาณฝุ่นละอองจะเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงจะได้ประสานไปยังโรงเรียนการบินกรุงเทพในการขึ้นบินฉีดพ่นละอองน้ำอีกครั้ง ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่เดิมและอาจพิจารณาพื้นที่อื่นเพิ่มเติมที่ไม่กระทบกับเส้นทางบิน หรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศ

          ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในระยะเร่งด่วนไปแล้ว ส่วนแผนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

------------------------------- (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ