Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 


          (1 ก.พ. 62) เวลา 14.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ตลอดแนวถนนเยาวราช พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่โรงแรมไชน่าทาวน์ถึงบริเวณซอยเยาวราช 11 (ซอยศาลเจ้ากวนอู) เขตสัมพันธ์วงศ์ และชมการสาธิตการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ โอกาสนี้กรุงเทพมหานครได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่นไปแจกประชาชนในย่านเยาวราช เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละอองด้วย


          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่เยาวราช เพื่อให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เยาวราช สำหรับปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 4 ก.พ. 62 กรุงเทพมหานครจะเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 62 เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ตรวจสอบปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และควรปิดสวิตช์ไฟและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน รวมทั้งขอให้ดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ทั้งนี้ย่านเยาวราชเป็นย่านที่คนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่กว่าร้อยละ 90 และนิยมประกอบพิธีไหว้เจ้าหรือบรรพบุรุษแทบทุกหลังคาเรือน อย่างไรก็ตามการเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้กรุงเทพฯ ประสบกับปัญหาฝุ่นละออง จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้น้อยลง โดยกรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังศาลเจ้า จำนวน 77 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ช่วยดูแลควบคุมเรื่องควันไฟ


          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันสาธารณภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เพื่อเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ข้อปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยแก่เจ้าของสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ทีมกู้ภัยประจำสถานีดับเพลิง และจุดเฝ้าระวัง จำนวน 35 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ก.พ.62 นอกจากนี้ได้จัดรถดับเพลิงไปจอดประจำการในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และย่านชุมชนที่มีลักษณะแออัดหนาแน่น มีอาคารบ้านเรือนเป็นไม้เก่า และย่านพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น ย่านเยาวราช สำเพ็ง ประตูน้ำ คลองเตย วงเวียนใหญ่ ปทุมวัน รวมถึงวัด และศาลเจ้าสำคัญ เช่น ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ในส่วนของสำนักงานเขต ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสถานบริการ สถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ ในการป้องกันอัคคีภัย ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคาร สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และสมาชิกอปพร. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่


          อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าของสถานประกอบการ ให้ระมัดระวังการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่งแจ้ง และห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก ไม่น้อยกว่า 2 เมตร รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว จัดระเบียบวัสดุ เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก ซึ่งอาจลุกติดไฟได้ง่ายออกห่างจากเตาแก๊ส หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหารควรปิดเตาแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน นอกจากนี้ขอให้ศึกษาวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัย เพื่อให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องดับเพลิงอย่างถูกวิธี ทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุอัคคีภัย สามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ โทร.199 หรือ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 

 

อัลบั้มภาพ