Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (27 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรถเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 รวมจำนวน 46 คัน ประกอบด้วย รถดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 25 คัน รถสายตรวจเทศกิจ จำนวน 8 คัน รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต จำนวน 7 คัน รถตรวจการณ์ของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถสายตรวจ 191 จำนวน 1 คัน รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ของหน่วยทหาร 1 คัน รถบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. กทม. จำนวน 2 คัน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดูแลและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนรถเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาว กทม. เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันนานหลายวัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานบันเทิงต่าง ๆ มีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และประชาชนจะออกมาท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย รวมทั้งมีประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัด หากทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และไม่ระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า และอาจลุกลามอาคารบ้านเรือน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถาน และการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ เพื่อแจ้งเตือนและขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวัง เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว

          ตั้ง11จุดบริการประชาชน เส้นทางเข้า-ออกเมือง

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 สถานี รวมทั้งหมด 82 จุด พร้อมทั้งตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง จำนวน 11 จุด เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 -2 ม.ค. 62 ประกอบด้วย 1.หน้าชิค รีพับพลิค ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา 2.สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย เขตคลองเตย 3.ถ.สุวินทวงศ์ บริเวณใต้สะพานรถข้ามแยกมหานคร-ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก 4.ซอยสุขสมาน เขตลาดกระบัง 5.สถานีรถไฟดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต (ขาออก) เขตดอนเมือง 6.สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เขตจตุจักร 7.ถ.เพชรเกษม (ขาออก) หน้าสำนักงานเขตหนองแขม 8.สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 9.สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย 10.ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.บรมราชชนนี (ขาออก) เขตทวีวัฒนา และ 11.ปั๊มน้ำมัน ปตท. แสมดำ (ขาออก) และปั๊มน้ำมัน ปตท. ถ.พระรามสอง (ขาเข้า) เขตบางขุนเทียน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือได้ ทางโทรศัพท์สายด่วน 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

          กำชับ 50 เขต เข้มงวด 4 มาตรการดูแลความปลอดภัย

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขต และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชน โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย และสาธารณภัย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยทางถนนอย่างเข็มงวด ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยตรวจสอบสถานที่ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง อาคารสูง บริเวณใต้สะพานข้ามทางแยกต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นอีก 2.มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สโลแกน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางอย่างปลอดภัย 3.มาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ โดยตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด และ 4.มาตรการดูแลสุขภาพอนามัย โดยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสิ่งของในกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ ว่ามีสิ่งของหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชนหรือไม่

————————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ