Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

          (5 ธ.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดทางเท้าและสาธารณูปโภคบนทางเท้า ปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชาชนจิตอาสา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

       

ทั้งนี้กิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จิตอาสาพระราชทาน กว่า 1,300 คน ร่วมพิธีเปิดงานและปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีราวกันตกริมคลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ทำความสะอาดลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สำหรับกิจกรรมในส่วนอื่นได้แบ่งการทำงานออกเป็น 8 โซน โดยจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3,820 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมตลอดเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ทำความสะอาดป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายชื่อถนน ป้ายต่างๆ ทำความสะอาด คู คลอง ซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่กิจกรรมฯ ถ่ายเทและบริหารจัดการน้ำในคลอง ให้มีคุณภาพน้ำที่ดีและสวยงาม และเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมขังกรณีมีฝนตกในพื้นที่ นอกจากนี้ได้เก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้าด้วย

       

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดทางเท้าและสาธารณูปโภคบนทางเท้า ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางไป - กลับประมาณ 26 กิโลเมตร จากพระลานพระราชวังดุสิตถึง ถ.สุขสวัสดิ์ สุดเขตกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า และร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาดทางเท้า แม่น้ำ คู คลองในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม ตลอดจนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก 2018” ในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธ.ค.61  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน และเสด็จฯ ทรงจักรยานในเส้นทางดังกล่าว

       

สำหรับการปั่นจักรยานในครั้งนี้จะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 16 คลอง ประกอบด้วย คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองมหานาค คลองหลอด คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลองบางใส้ไก่ คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางพึ่ง คลองสำเหร่ คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ คลองบางน้ำซน คลองบางสะแก และคลองแจงร้อน

               ----------------------------------

 

อัลบั้มภาพ