Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 


           (4 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกจาก 50 สำนักงานเขต เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวทีแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นที่ตระหนักต่อสังคมทั่วไป โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ และนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ด้วยตระหนักดีว่า เด็กในวันนี้ คืออนาคตของสังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้า ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมและกำหนดทิศทางอนาคตของชาติ โดยบุคคลที่มีบทบาทสำคัญคือ “พ่อ” ผู้ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ชีวิต แต่ยังทำหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ให้การศึกษา และให้อนาคตที่ดี ตลอดจนอบรมสั่งสอน ให้ลูกๆ เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อีกด้วย ดังนั้น “พ่อ” จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของบ้านเมือง และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วกัน อีกทั้งขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่าง

         กรุงเทพมหานครที่อุทิศตนให้แก่การทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์และน่ายกย่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เป็นพ่อทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของตนเองเหนือสิ่งอื่นใด รวมถึงผู้ที่เป็นบุตรหลานทุกคนจะสำนึกในความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่พ่อมอบให้และดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณผู้ซึ่งให้ชีวิตตลอดไป


           ทั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดวีดีทัศน์และจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้น้อมสำนึก รวมถึงมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ และบูธผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน ตามศาสตร์พระราชา 
 

 

 

อัลบั้มภาพ