image
Main Menu
BANGKOK

 

 

           กทม. MOU รฟม. ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสำโรง – สมุทรปราการ 6 ธ.ค. 2561 นี้

           (3 ธ.ค.61) เวลา 13.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

           การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และจากการประสานความร่วมมือกันของทุกฝ่ายส่งผลให้ กระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ กทม. สามารถบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ในระหว่างที่กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ระหว่าง รฟม. และ กทม. ได้แก่ การจำหน่ายทรัพย์สินและที่ดินของโครงการ การโอนภาระทางการเงินของโครงการ และภาระผูกพันกับหน่วยงานอื่นให้กับ กทม. นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการยกเว้นค่าแรกเข้าระบบ หากผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟฟ้าสายอื่นของ รฟม. ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

           สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ รฟม. ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างงานโยธามาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2555 จนแล้วเสร็จในปลายปี 2559 โดย กทม. และรฟม. ได้มีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการโอนหนี้สินและทรัพย์สินของโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติ คจร. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่เห็นชอบให้ กทม. เข้ามารับช่วงต่อจาก รฟม. ในการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ด้วยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้โดยสารรถไฟฟ้า ทั้งนี้ กทม. ได้เข้าพื้นที่โครงการ เพื่อดำเนินงานติดตั้งและทดสอบระบบรถไฟฟ้า จนสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง 1 สถานี จากสถานีแบริ่ง ไปยังสถานีสำโรง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.60 และปัจจุบันมีความพร้อมในการเปิดเดินรถได้ครบทุกสถานี ตั้งแต่สถานีสำโรง ถึง สถานีเคหะสมุทรปราการ ในวันที่ 6 ธ.ค.61 ที่จะถึงนี้

———————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ