image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว
 
เผยแพร่โดย : น.ส.สุนิตา ฉลาด (นักศึกษาฝึกงาน)

         

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

         โดยวันนี้ (8 เม.ย. 64) เวลา 08.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลอง และปรับภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC) รามอินทรา ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดถนอมมิตร มูลนิธิกระจกเงา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณวัดบางบัว ถนนผลาสินธุ์ เขตบางเขน

         สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาด ทาสีราวสะพาน จุดพักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนผลาสินธุ์ (ช่วงถนนผลาสินธุ์-วัดบางบัว) การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพทาสีกําแพงวัดบางบัว จำนวน 15 รางวัล ปล่อยแถวจิตอาสารณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเรือ รณรงค์ สร้างการรับรู้ เรื่อง การไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง แหล่งน้ำ และการลดมลพิษ ฝุ่นละออง PM.2.5 ตลอดแนวด้านหน้าวัดบางบัว จากนั้นรองผู้ว่าฯ สกลธี และคณะเยี่ยมชมผลงานการวาดภาพ “แต้มสีเติมฝัน” ของสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน และเทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง

------------- (พัทธนันท์ สปส...รายงาน)-------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQwMzAzMg==
อัลบั้มภาพ