image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เตือนผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัดหมาย
 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม

          (8 เม.ย. 64) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) เข็มแรกไปแล้ว ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดประสิทธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ดีหากมีข้อขัดข้องไม่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด จะต้องนัดหมายเพื่อรับวัคซีนเข้มที่ 2 ภายใน 1 สัปดาห์หลังพ้นกำหนดนัดหมายเดิม เพื่อให้ร่างกายยังคงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เต็มประสิทธิภาพของวัคซีน โดยขอให้ปรึกษาและเลื่อนนัดหมายกับสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่บริเวณตลาดบางแค กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบริเวณตลาดบางแค เมื่อวันที่ 17 – 19 มี.ค. 64 ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (ตลาดบางแค) และวันที่ 20 – 22 มี.ค. 64 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ (ด้านหลังตลาดบางแค) สำหรับเมื่อวานนี้ (7 เม.ย. 64) เป็นวันกำหนดนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 จำนวน 705 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ยังไม่มารับวัคซีนตามกำหนดนัดอีก จำนวน 176 คน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 ติดต่อได้ที่ สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2883  เพื่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

--------------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MjAzMg==
อัลบั้มภาพ