image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม. Kick off รณรงค์เดินทางปลอดภัยในวันหยุดยาว หวังลดสถิติอุบัติเหตุ เจ็บ ตาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี 

 

กทม. Kick off รณรงค์เดินทางปลอดภัยในวันหยุดยาว หวังลดสถิติอุบัติเหตุ เจ็บ ตาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64

           (7 เม.ย.64) เวลา 16.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวนโยบายและกิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตราชเทวี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ลานวิคตอรี่พอยท์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี

           นายสกลธี ภัททิยกุล กล่าวว่า จากสถิติค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปี 2560-2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 43 ครั้ง บาดเจ็บ 165 ราย และเสียชีวิต 10 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสาเหตุสำคัญ คือ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด รองลงมา คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ ซึ่งแผนการดำเนินการในปี 2564 กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีกิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ภายใต้แคมเปญ “SAVE LIVES ใช้สติ ลดเสี่ยง หยุดสูญเสีย”เพื่อให้ทุกคนร่วมตระหนักและฉุกใจคิดถึงความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น โดยมีขบวนเดินรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปถอดบทเรียนพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมการแก้ไข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี อีกด้วย

          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังมีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนนหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งปี ได้แก่ การรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนและเยาวชนถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มชุมชนและเยาวชนในการเป็นแกนนำลดอุบัติเหตุ ทั้ง 50 เขต เพื่อเฟ้นหาพื้นที่นำร่อง 12 ชุมชน เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน และการประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

          ภายหลังการแถลงข่าว ได้มีการเดินรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะตั้งจุดบริการประชาชนในวันที่ 9 เม.ย. 64 ภายใต้สโลแกน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อรณรงค์ ให้ข้อมูลความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 11 จุด ณ บริเวณเส้นทางเข้า-ออกเมือง จำนวน 7 จุด และบริเวณสถานีขนส่ง จำนวน 4 จุด

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นแกนนำสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการลดอุบัติเหตุทางถนน แต่ส่วนสำคัญคือความร่วมมือของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

———-

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MDAzMg==
อัลบั้มภาพ