image
Main Menu
BANGKOK

  เตือนผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด
 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน 

เตือนผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด

            (4 เม.ย. 64) ณ วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน: นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพกลาง สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตจอมทอง โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพีเอ็มจี ได้จัดหน่วยบริการเชิงรุกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าที่เป็นคนไทยในตลาดในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และตลาดในพื้นที่เขตจอมทอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 เม.ย. 64 โดย วันที่ 3 เม.ย. 64 มีจำนวนผู้ค้าในตลาดรับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 345 ราย และวันที่ 4 เม.ย. 64 มีจำนวนผู้ค้าในตลาดรับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 539 ราย รวม 2 วัน มีผู้ค้าในตลาดพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่เขตจอมทองเข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 884 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่รับวัคซีนซิโนแว็กเข็มแรกแล้ว จะต้องมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 2 - 4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับวัคซีนซิโนแว็กในวันที่ 3 - 4 เม.ย. 64 มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 24 - 25 เม.ย. 64 ส่วนผู้ที่รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็มแรกแล้ว จะต้องมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 10 - 12 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าในวันที่ 3 - 4 เม.ย. 64 มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 12 - 13 มิ.ย. 64

            สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบริเวณตลาดบางแคที่ได้รับวัคซีนซิโนแว็กเข็มแรก เมื่อวันที่ 17 - 19 มี.ค. 64 ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (ตลาดบางแค) และ 20 - 22 มี.ค. 64 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ (ด้านหลังตลาดบางแค) ให้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ (ด้านหลังตลาดบางแค) ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 เม.ย. 64 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยนำใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงเพื่อใช้ยืนยันตัวตนด้วย       

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MTkyMg==
อัลบั้มภาพ