image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ผว.กทม. ติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี

           (22 ก.พ.64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. : เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

           ในที่ประชุมสำนักเขตบางเขน ทุ่งครุ บาพลัด คลองเตย และพระนคร ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ดังนี้ เขตบางเขน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่การซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด และการเคลื่อนย้ายซากรถที่กีดขวางการจราจร เขตทุ่งครุ มีจำนวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข อาทิ การติดตั้งราวกันตกริมคลอง และการทำคันชะลอความเร็วในชุมชน เขตบางพลัด อาทิการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ การจัดทำถนนเลียบคลอง การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมจำนวน 9 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข นอกจากนี้เขตบางพลัดยังมีการร้องเรียนเรื่องรถโดยสารประจำทางมักขับลงอุโมงค์ ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ลงรถตรงจุดจอด ซึ่งได้ประสานตำรวจสน.ท้องที่ดำเนินการกวดขันการจราจรให้เข้มงวดแล้ว ส่วนเขตคลองเตย จำนวน 20 เรื่อง อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข สำหรับเขตพระนคร อาทิ ปัญหาการติดตั้งกล้อง CCTV การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการจัดเก็บขยะตกค้าง รวมจำนวน 9 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 เรื่อง

            สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สำนักงานเขตพื้นที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ในส่วนข้อร้องเรียนที่ต้องศึกษาประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบเพิ่มเติมได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณารายละเอียดเสนอในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เนื่องจากพบว่าบางโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนแต่ไม่มีครู ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำกับดูแลสำนักการศึกษา และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


          ทั้งนี้ในที่ประชุม แจ้งว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่แจกสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.64 เป็นต้นไป


-------------- (ชลธิชา / ชลลดา สปส. รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2MjEyMg==

 

อัลบั้มภาพ