image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ประกาศ 6 รายชื่อ ลุ้นคว้าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงรับจำนำ กทม.
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 17 กุมภาพันธ์ 2564 

          นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ได้เปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นายชนาธิป ล. วีระพรรค 2.นายโสภณ ตันประคองสุข 3.นายวิวัฒน์ ก่อเฉลิมสนธิ 4.นายเจษฎา มะเยาะ 5.นายชัชวาล ศรีนนท์ และ 6.นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0042 - 4 ในวันและเวลาราชการ
————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMzAyMg==

 

อัลบั้มภาพ