image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 หายแล้ว 131 ราย โรงพยาบาลสนาม กทม. ส่งกลับบ้าน
 
เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 16 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

          (16 ก.พ.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งกทม.ได้จัดแบ่งพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่พักสำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือที่เรียกว่าผู้ป่วยโควิดเขียว และดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยจัดรูปแบบผู้ป่วยในเป็นกลุ่มเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.63 มีผู้ป่วยเข้ารับการดูแล(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ.64) รวมจำนวน 149 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 131 ราย นำส่งต่อเนื่องจากมีอาการปอดอักเสบ จำนวน 7 ราย ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยรับการดูแลอยู่จำนวน 11 ราย

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยจึงได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลฯ อำนวยความสะดวกและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดูแลเจ้าหน้าที่และสถานที่ให้มีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนยังเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกตามปกติ โดยประชาชนสามารถเข้ารับการบริการได้โดยไม่ต้องมีข้อกังวลใจเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ เนื่องจากโรงพยาบาลมีการแบ่งพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสำหรับให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัย
———-