image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม. ลุยย้ายซากรถยนต์พื้นที่เขตบางกะปิ ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่ง
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

          (22 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถ ในพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิ กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยลาดพร้าว 132 แยก 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 860 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 803 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 65 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 738 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน 57 คัน โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 64 เขตที่มีการสำรวจพบซากรถยนต์มากที่สุด อันดับ 1 คือ เขตห้วยขวาง จำนวน 66 คัน อันดับ 2 เขตสวนหลวง จำนวน 60 คัน อันดับ 3 เขตพระโขนง จำนวน 59 คัน และเขตที่ยังคงเหลือซากรถยนต์ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมากที่สุด คือ เขตวังทองหลาง จำนวน 14 คัน ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการยกซากรถในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่เขตบางกะปิสำรวจพบซากรถยนต์ จำนวน 20 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 19 คัน ในวันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่เหลืออีก 1 คัน โดยเจ้าหน้าที่จะทำเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บบริเวณสถานที่ที่สำนักงานเขตบางกะปิจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต และจัดหาสถานที่จัดเก็บซากรถยนต์ที่เป็นของกลางทางคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1MDUxMg==

 

อัลบั้มภาพ