image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

กทม.เปิด “สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า" ย่านลาดกระบัง พร้อมชวนชมทุ่งดอกแพงพวยหลากสีบนพื้นที่กว่า 4 ไร่ 
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 20 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

 

         (20 ม.ค. 64) เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด “สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า” สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ของประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นเยี่ยมชมทุ่งดอกแพงพวยหลากสี และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 

          สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-ถนนเจ้าคุณทหารกับถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง พื้นที่ 30 ไร่ มีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ในรูปแบบสวนป่าย่านชุมชน โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นกว่า 2,000 ต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดมลพิษ ลดฝุ่นละอองในอากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำพื้นที่ว่างจากการก่อสร้างทางลาดต่างระดับ มาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา ประกอบด้วย ทางเดิน-วิ่ง ระยะทาง 520 เมตร ทางเดิน service ในพื้นที่บริเวณสวนป่า ระยะทาง 243 เมตร สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ห้องสุขาสาธารณะ และศาลาพักผ่อน สวนฝั่งทิศตะวันออก พื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ประกอบด้วย ทางเดิน-วิ่ง ระยะทาง 622 เมตร ทางเดิน service ในพื้นที่บริเวณสวนป่า ระยะทาง 200 เมตร สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ห้องสุขาสาธารณะ และศาลาพักผ่อน สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้านับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว อันจะนำไปสู่การพัฒนามหานครแห่งนี้ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการสวนสาธารณะแห่งใหม่ “สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า” พร้อมเยี่ยมชมทุ่งดอกแพงพวยหลากสี ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทุ่งดอกไม้ในสวนตามเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพมหานคร (Bangkok Flora Festival) บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน โดยปลูกต้นแพงพวยกว่า 50,000 ต้น เป็นแปลงขนาดใหญ่มีเส้นสายและสีสันสวยงาม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นของขวัญให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวันระหว่างเวลา 05.00 น.-21.00 น. และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลระหว่างเที่ยวชมสวนด้วย

-----  (จิรัฐคม...สปส./ปชส.สสล.รายงาน)