image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ประสานกระทรวงแรงงานตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 20 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

          (20 ม.ค. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทย (มท.) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดว่า กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นย้ำให้ทุกด่านใช้ระบบคัดกรอง BKK COVID-19 และแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนายจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในความดูแล โดยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ไม่เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ เพื่อให้สามารถสืบค้นและคัดกรองได้ อีกทั้งยังได้ประสานกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเร่งสำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ จัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวให้ดูแลแรงงานและจัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีให้จัดสถานที่ควบคุมดูแลให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตั้งด่านคัดกรองจะจัดตั้งในเส้นทางคมนาคมสายหลักบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด และสายรองตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ตามแนวทางที่กำหนด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีด่านคัดกรอง จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย บริเวณใต้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน หน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย เขตบางบอน หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. (ไทยวารีค้าไม้) ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน  ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก หน้าครัวเจ๊ง้อ ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา และหน้าคลังสินค้าประตู 8 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง

----------------------