image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ถึง 30 เม.ย. 64
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

           (11 ม.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

           ในที่ประชุมวันนี้ สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กทม. ได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านนวด โดยมีทั้งผู้ทำงานและผู้ที่ไปใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งดำเนินการค้นหาเชิงรุก Active case finding ในกลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 3 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอผลบางส่วน สำหรับการค้นหาเชิงรุกในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จำนวน 472 แห่ง มีตลาดเสี่ยงจำนวน 11 แห่ง และตลาดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน 35แห่ง มีตลาดเสี่ยงจำนวน 14 แห่ง โดยกลุ่มเสี่ยงที่มาจากตลาดที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนและต้องดำเนินการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 15,908 ราย แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 1,090 ราย คัดกรองด้วยวิธีการ Swab ครบทุกคน พบติดเชื้อ 7 ราย ไม่พบเชื้อ 1,083 ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 14,816 ราย คัดกรองด้วยการตรวจน้ำลายแล้ว 4,446 ราย พบติดเชื้อ 4 ราย ไม่พบเชื้อ 4,442 ที่เหลืออยู่ระหว่างการรอผลตรวจน้ำลาย จากนี้จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในขณะนี้

 

ขยายเวลาประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

            จากนั้นที่ประชุมคณะผู้บริหารได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม. ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เสนอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหยุดทำการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนทำงานที่บ้านมากขึ้น คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ตัดสินผลงาน วันที่ 1-20 พ.ค. 64 คัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดลง Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปคัดเลือก เพื่อชิงรางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 -31 พ.ค. 64 และจะประกาศผลการประกวด วันที่ 1 มิ.ย. 64 เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

 

ปรับปรุงถนนไกรสีห์ เขตพระนคร แล้วเสร็จ พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

            นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริเวณถนนไกรสีห์ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวางและสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงาม คงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย รวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักผ่อนตลอดถนนไกรสีห์ด้วย

          สำหรับถนนไกรสีห์อยู่ในพื้นที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร ตั้งอยู่อยู่ระหว่าง ถนนจักรพงษ์และถนนสิบสามห้าง มีความกว้าง 18 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุง 90 วัน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 28 ธ.ค. 63 ขณะนี้การปรับปรุงแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 โดยได้ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันด้วยการปูพื้นผิวจราจรและทางเท้าด้วยหินแกรนิตผิวพ่นไฟ ติดตั้งเสาสแตนเลสชนิดเก็บลงพื้นได้เพื่อกั้นระหว่างผิวจราจรกับทางเท้า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความกว้างทางเท้าฝั่งอาคารจอดรถของกรุงเทพมหานคร 3.00 - 4.00 เมตร ความกว้างทางเท้าฝั่งตรงข้าม 7.00 - 8.00 เมตร จัดทำรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็ก ห่างจากอาคาร 3.00 - 3.50 เมตร ทั้งสองฝั่งตลอดความยาวถนน ปรับพื้นผิวจราจรและทางเท้าลาดเอียงลงสู่รางระบายน้ำทั้งสองฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำฝนได้เร็วขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีคอกต้นไม้ จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย คอกต้นไม้ 2 จุดใหญ่ บริเวณหัวถนน และคอกต้นไม้ 6 จุดเล็ก ภายในถนน และเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 ได้ล้างทำความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนไกรสีห์ให้มีความสะอาดสวยงามตลอดสาย


--------------------------------- (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5OTIxMg==

 

อัลบั้มภาพ

 
 

เอกสารดาวน์โหลด VDO