image
Main Menu
BANGKOK

  กทม. มอบชุดป้องกัน PAPR และหน้ากาก N99 ให้แก่บุคลากรทางแพทย์
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

(7 ม.ค.64) เวลา 15.00 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคให้แก่สำนักอนามัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกอบด้วย หน้ากากซิลิโคน N99 (VJR NMU N99) จำนวน 1,000 ชุด และชุดป้องกัน PAPR ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ NMU Modified PAPR จำนวน 50 ชุด และอุปกรณ์ MINI Modified PAPR จำนวน 50 ชุด ซึ่งสำนักอนามัยจะส่งมอบหน้ากาก N99 ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่งๆ ละ 10 ชิ้น และมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ Covid Modified PAPR และ MINI Modified PAPR ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เขตๆ ละ 1 ชุด รวมจำนวน 50 ชุด รวมทั้งมอบหน้ากากซิลิโคน N99 จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่สำนักควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย 1.หน้ากากซิลิโคน N99 (VJR NMU N99) จำนวน 1,000 ชุด 2.อุปกรณ์ PAPR NMU Modified PAPR จำนวน 50 ชุด และ 3.อุปกรณ์ MINI Modified PAPR จำนวน 50 ชุด
———