image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 รับมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพิ่มความสะดวกให้แก่ชาวกรุงเทพฯ
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

          (24 พ.ย.63) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 หลัง จากมูลนิธิฮั่วเคียวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มูลนิธิฮั่วเคียวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมพิธี ณ ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการกรมการทหารสื่อสาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง

           กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นให้บริการขนส่งสาธารณะกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายโครงข่ายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ในส่วนของการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการประชาชนอีกด้านหนึ่งนั้น กรุงเทพมหานครได้จัดสร้างเพิ่มเติมและซ่อมแซมศาลาที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอแต่ยังคงไม่เพียงพอ ไม่คลอบคลุมทุกเส้นทาง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนสงเคราะห์เพื่อสาธารณประโยชน์จึงได้สนับสนุนในการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ อันเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชนที่รอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวก มีสถานที่หลบแดด ฝน โดยในปี พ.ศ.2560 ดำเนินการจัดสร้างนำร่อง จำนวน 10 หลัง ในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ เขตประเวศ 5 หลังเขตลาดกระบัง 3 หลัง และเขตบางเขน 2 หลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอีก 10 หลัง ในพื้นที่ 2 เขต ได้แก่ เขตประเวศ 9 หลัง และเขตลาดกระบัง 1 หลัง และในปี พ.ศ.2562 จัดสร้างเพิ่มเติมอีก 10 หลัง ในพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง 4 หลัง ประกอบด้วย บริเวณปากซอยสรงประภา 9 ปากซอยสรงประภา 13 ถนนสรงประภา บริเวณปากซอยวัดเวฬุวนาราม ถนนสรงประภา และบริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการกรมการทหารสื่อสาร เขตจตุจักร 2 หลัง ประกอบด้วย บริเวณหน้าจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ ถนนกำแพงเพชร 2 และบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตคลองสามวา 2 หลัง ประกอบด้วย บริเวณหน้าโรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต และบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต เขตห้วยขวาง 1 หลัง บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเพชรเวช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และเขตหนองแขม 1 หลัง บริเวณใกล้แยกถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 รวมงบประมาณในการก่อสร้าง 2,247,000 บาท ซึ่งบัดนี้ได้ก่อสร้างครบทั้ง 10 หลังแล้ว

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรวมกว่าสามพันหลัง แต่เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีถนนหลายสายที่ตัดขึ้นใหม่ ทำให้มีศาลาที่พักผู้โดยสารไม่เพียงพอและทั่วถึง จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสนับสนุนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้การสัญจรด้วยรถสาธารณะกว่า 1 ล้านคนต่อวัน หากประชาชนได้รับความสะดวกจะเป็นการส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ หันมาใช้รถโดยสารประจำทางแทนรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเฉี่ยวชนขณะรอรถโดยสานประจำทาง สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนครั้งนี้ เป็นศาลาที่ใช้ระบบแผงโซล่าเซลล์ในระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ทางมูลนิธิจะเพิ่มเติมการติดตั้งฉากด้านหลังเพื่อป้องกันฝนให้โดยทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย
 

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxMTUwMg==

 

อัลบั้มภาพ