image
Main Menu
BANGKOK

  เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์และวัดโฝวกวงซัน ไท่ฮว่าซื่อ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนกทม.
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

            (17 พ.ย.63) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าพบพระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ และพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน ไท่ฮว่าซื่อ เขตคลองสามวา เพื่อหารือเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) และสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน (Fo Guang Shan Thaihua Temple) เขตคลองสามวา

             ทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ และเจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน ไท่ฮว่าซื่อ เขตคลองสามวา ได้ให้ความเมตตาและสนับสนุนด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล :