image
Main Menu
BANGKOK

  ชวนใช้ “ไทยชนะ" ใช้ง่าย แต่ประโยชน์มาก ดีกว่าบันทึกด้วยลายมือซึ่งอาจไม่ชัดเจน
 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 17 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

          (17 พ.ย. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 94/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ นพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         สืบเนื่องจากมีรายงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ในส่วนของ ศบค.กทม. จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอให้แจ้งตำรวจในท้องที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ลักลอบเข้าประเทศ หรือแจ้งไปยังสายด่วนความมั่นคง 1374 ของ กอ.รมน. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย อันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

         นอกจากนี้ขอให้สำนักงานเขตเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในพื้นที่ เข้าสู่ระบบตรวจคัดกรอง BKK-Covid-19 ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต ซึ่งศูนย์ฯ บางแห่งมีบุตรของแรงงานต่างด้าวมาเข้ารับบริการด้วย โดยให้สำนักงานเขตและศูนย์ฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบตรวจคัดกรอง BKK-Covid-19 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถคัดกรองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด

ขอความร่วมมือใช้ “ไทยชนะ” เพื่อติดตามได้สะดวกหากพบผู้ติดเชื้อ

         ทั้งนี้เนื่องจากเดือนนี้ต่อเนื่องไปถึงช่วงปีใหม่มีวันหยุดจำนวนมาก และอาจมีประชาชนไปใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆ เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน  ที่ประชุม ศบค.กทม.จึงได้กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจแนะนำและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการและประชาชนที่อาจเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆ ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่กรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานราชการกำหนด และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งปัจจุบันทั้งสถานประกอบการและประชาชนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวดังน้อยลงมาก  โดย ศบค.กทม.ขอให้ชี้แจงว่าการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะในตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สามารถทำได้ง่ายๆ แต่มีประโยชน์มากดีกว่าการลงบันทึกด้วยลายมือ เนื่องจากหากเขียนไม่ชัดเจนจะทำให้ไม่สามารถติดตามตัวมาตรวจคัดกรองได้ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใด ทั้งนี้การใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ จะสามารถติดตามตัวผู้ที่ร่วมอยู่ในสถานที่นั้นๆ มาตรวจคัดกรองได้ง่ายและทั่วถึงและรวดเร็วด้วย

-----------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNjQwMg==
อัลบั้มภาพ